3 grudnia 2022

piotrsaul.pl

Artyzm i sztuka w pigułce

Czym jest klasycyzm?

Klasycyzm definiuje się jako ruch kulturalno-artystyczny, który był popularny w latach 1750-1820. Jego wpływ opierał się na wartościach filozoficznych i estetycznych starożytności greckiej i rzymskiej, stąd nazwa nawiązująca do sztuki klasycznej.

Klasycyzm rozwinął się pomiędzy ruchami romantycznymi i barokowymi konkretnie w drugiej połowie XVIII wieku, w którym miało miejsce kilka wydarzeń historycznych, które spowodowały drastyczną zmianę paradygmatu społecznego, takich jak Rewolucja Francuska z 1789 roku i Epoka Współczesna, która zapoczątkowała nową erę.

Wstęp

Definicja klasycyzmu odpowiada ruchowi, który przedstawiał wydarzenia mitologiczne i historyczne w sposób racjonalny, trzeźwy i nieprzesadzony. Rzeźba i malarstwo tłumią wszelkie wyobrażenia. Głównym celem było zwrócenie uwagi na harmonię ciała. Pisanie charakteryzowało się walorami pedagogicznymi, wykorzystując narrację o ważnych osobach i wydarzeniach historycznych. W teatrze odtwarzano bohaterskie lub tragiczne wątki grecko-łacińskiego antyku na podstawie ich związków ze świętymi miastami i rytuałami. W literaturze klasycyzmu prym wiodą pisarze z gatunku tragedii i komedii.

Pochodzenie klasycyzmu

W XV wieku, w ostatnich latach średniowiecza, rozpoczęła się powolna transformacja wartości kulturowych, której przejawy trwały do XVII wieku, występując najpierw we Włoszech, a następnie rozprzestrzeniając się na całą Europę.
Stało się tak głównie dzięki odkryciu w 1440 roku prasy drukarskiej, co pozwoliło na przejście z rękopisów na teksty drukowane.

Przemiana ta nastąpiła w wyniku odrodzenia klasycznych idei, które zostały przyjęte jako wzorce filozoficzne i estetyczne, wraz z antropocentrycznymi wpływami należącymi do intelektualnego ruchu humanizmu oraz wykluczeniem dominującej doktryny religijnej w celu nadania priorytetu postaciom i opowieściom z mitologii greckiej.

Architektura

Architektura klasycystyczna charakteryzowała się większym wyważeniem proporcji w ornamentyce, wysokości i podstawie, w przeciwieństwie do stylu barokowego czy gotyckiego. Czy wiesz, że pierwszą budowlą klasycystyczną w Polsce był Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławie Śląskim? Źródło tej informacji: https://wodzislaw24.pl/poznaj-3-najlepsze-atrakcje-wodzislawia-slaskiego-turystyczne-w-ujeciu-historycznym

Rzeźba i malarstwo

Klasycystyczna rzeźba i malarstwo charakteryzowały się poczuciem równowagi i harmonii przy jednoczesnym poszanowaniu poczucia proporcji. Poruszały one tematykę scen mitologicznych i wydarzeń historycznych.

Wyidealizowane formy i harmonia ludzkiego ciała przedstawiane przez Rzymian i Greków były głównym tematem sztuki klasycystycznej. Estetyka klasycystyczna była podobna do wcześniejszego malarstwa barokowego, ale różniła się sposobem przedstawienia.