3 grudnia 2022

piotrsaul.pl

Artyzm i sztuka w pigułce

Cechy charakterystyczne sztuki abstrakcyjnej.

Sztuka abstrakcyjna odchodzi od najbardziej powszechnych reprezentacji sztuki, w taki sposób, że odchodzi od koncentracji na widzialnym, obiektywnym i realnym świecie, aby skupić się na abstrakcyjnych i subiektywnych elementach i figurach. W tym sensie siła wyobraźni będzie odgrywała fundamentalną rolę. Tak więc, w tym nowym poście porozmawiamy szczegółowo o sztuce abstrakcyjnej, czym ona jest, gdzie znajdują się jej początki, jakie są jej cechy charakterystyczne i najważniejsze rodzaje.

Sztuka abstrakcyjna, zwana również sztuką nieobiektywną, jest formą malarstwa, rzeźby lub grafiki, w której reprezentacja rzeczy w świecie widzialnym nie odgrywa żadnej roli. Cała sztuka składa się w dużej mierze z figur, które można nazwać abstrakcyjnymi elementami formy, koloru, linii, tonu i tekstury. Przed XX wiekiem te abstrakcyjne elementy były wykorzystywane przez artystów do opisywania, ilustrowania lub odtwarzania świata natury i ludzkiej cywilizacji, a ekspozycja dominowała nad funkcją ekspresyjną.

W skrócie, sztuka abstrakcyjna jest stylem ekspresji stosowanym w malarstwie i rzeźbie, który opiera się na przedstawieniu figur, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistym światem. Ten rodzaj sztuki przedstawia inną rzeczywistość poprzez niezależny język kształtów, kolorów i linii. Sztuka abstrakcyjna jest przeciwstawiana sztuce figuratywnej, która przedstawia rozpoznawalne przedmioty życia codziennego. Dlatego eksperci twierdzą, że abstrakcja nie przedstawia rzeczy konkretnych, ale proponuje czystą sztukę, patrzącą poza naszą rzeczywistość.

Cechy charakterystyczne sztuki abstrakcyjnej. Oto najważniejsze cechy sztuki abstrakcyjnej:

W sztuce abstrakcyjnej używa się wielu kształtów i kolorów bez żadnych kanonów, aby uciec od rzeczywistości, do której jesteśmy przyzwyczajeni i stworzyć nową rzeczywistość. Z drugiej strony, sztuka ta porzuciła potrzebę przedstawiania obiektów natury, by otworzyć się na bardziej złożoną i rozproszoną linię myślenia. W tym nurcie artystycznym widz musi podejść do prac intuicyjnie, nadać jej niepowtarzalne znaczenie, co nie zdarza się często w sztuce figuratywnej. Jeśli chodzi o rzeźby abstrakcyjne, to są one w większości oparte na zasadzie trójwymiarowości.