Malarstwo Piotra Saula – między hecą a groteską

Piotr Saul jest twórcą malarstwa mocno osadzonego we współczesności. Podczas gdy wielu spośród młodych artystów kwestionuje nierzadko ład otaczającej nas rzeczywistości, malarz z Wrocławia, a obecnie także asystent na tamtejszej ASP, stara się przeforsować własną, zaskakująco optymistyczną wizję świata.