Piotr Saul - Neue Wilde polskiej sztuki ulicznej

Burzliwy dla polskiej sztuki współczesnej przełom lat 80. XX wieku zapisał się w historii jako moment artystycznego zgrzytu między minimalizmem, sztuką konceptualną, a falą nowej ekspresji, która na kilka lat miała zawładnąć emocjami…

Anarchistyczno-pozytywna wizja świata

Wielkoformatowe, transparentne podobrazia, połączone ze sobą w formę parawanu, wypełnione były kolorowymi, malarskimi znakami. Przypominały chaotyczną kompozycję graffiti. Neofowistyczne przedstawienia postaci ludzkich, przeplatane…

Turbo Budda i nowy wspaniały świat

Niezobowiązująca postawa Saula wobec artystycznych kanonów czy warsztatowych reguł jest jednak równoważona przez jego przywiązanie do tradycji malarstwa fowistycznego, a także nieco późniejszych kierunków, jak pop-art czy neoekspresjonizm.…

Malarstwo Piotra Saula - między hecą a groteską

Piotr Saul jest twórcą malarstwa mocno osadzonego we współczesności. Podczas gdy wielu spośród młodych artystów kwestionuje nierzadko ład otaczającej nas rzeczywistości, malarz z Wrocławia, a obecnie także asystent na tamtejszej…
,

W pracowni Piotra Saula

W pierwszym odcinku cyklu „W pracowni…” przedstawiamy znanego w środowisku wrocławskim malarza, twórcę murali, beatboxera i asystenta w pracowni malarskiej Krzysztofa Skarbka na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – Piotra Saula.…

Blaski i cienie sztuki ulicznej – wywiad z Piotrem Saulem

Piotr Saul jest młodym artystą związanym z Wrocławiem, gdzie kończył Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta. Choć obecnie skupia się na malarstwie, popularność przyniosły mu w szczególności realizacje w przestrzeniach publicznych.…

Postmodernistyczny horror vacui w malarstwie Piotra Saula

„Jeste­śmy opusz­czeni, jak dzieci i doświad­czeni, jak ludzie sta­rzy, jeste­śmy zaja­dli i bru­talni i smutni i powierz­chowni – myślę, że jeste­śmy zgu­bieni” [Erich Maria Rema­rque, Na Zacho­dzie bez zmian] Tytuł…